+420 608 857 567

ENERGETICKÉ ANALÝZY

Energetické analýzy

Provádíme provozně-energetické analýzy vedoucí k prokazatelným úsporám či splněním konkrétních norem. Analýzám a návrhům řešení vždy předchází detailní seznámení s konkrétním projektem, s provozními podmínkami, požadavky objednatele na míru provozních úspor proti váze ponechání původního provozního komfortu.


Úspory energií | Rekuperace | Analýza odběrů a spotřeby energií

Specializujeme se především na analýzy úspor vstupních energií, nastavení optimálních odběrových parametrů, posouzení stavu osvětlení a vyhodnocení kvality vnitnřního prostředí po stránce dosažení požadované tepelné pohody. Pro nastavení požadovaného komfortu řídíme systémy tepla, cirkulace vzduchu vč. rekuperace a filtrace CO2.