+420 608 857 567

STAVEBNÍ DOZOR

Stavební dozor

Provádíme stavební dozor na projektech, kde je vyžadována účast stálého technického dohledu. Kontrolujeme dodržování podmínek dodavatelských smluv, plnění časových milníků a harmonogramů, splnění legislativních požadavků.


Stavební dozor u nových staveb | Rekonstrukce | Dostavby | Milníky

Týmy pracovníků jsou vždy sestaveny dle konkrétních požadavků objednatele na technickou úroveň personálu od základního technického vzdělání a praxe, až po odborné specialisty s víceletou praxí a zkušenostmi. Naši specialisté se postarají development, výstavbu energetických celků i provoz obchodních center.